10.10.09

Kõue valitseva erakonna reklaam
"Meie Vald" on kõige tegusamate kandidaatidega:

nimekirjas on

Külavanemaid 2, SME 1, SDE 0
Koolijuhte 2, SME 0, SDE 0
Külaseltsi juhte 1, SME 0, SDE 0

Numbrid räägivad enda eest, juhtlause on õige: "Vali inimene, kes on ühiskondlikult aktiivne, kes on aidanud tegudes kaasa kodukandi arengule."

Siit tulenevalt viskan kinda SME ja SDE juhtfiguuridele, oletades, et tegu on projektiparteide esindejatega, kes ronivad kivi alt välja vaid valimiste tulles. Me elame Obama ajastul ja on elementaarne, et ühiskondlik elu ei alga mitte volikokku kandideerimisega vaid rohujuure tasandil oma koduesise, küla ja lähema kogukonnaga. Uus hea juht tuleb ilmtimgimata kolmandast sektorist - on ennast seal avastanud ning tõestanud. Kus on Habaja, Ojasoo ja Ardu külavanemad, kui palju on Juri (SME), Lauri (SDE) ja Ott (SME) osalenud vabatahtlikuna oma küla arendamisel, arengukava koostamisel, talgutel upitanud, küla üritusi korraldanud või teistviisi koduküla aidanud? Habaja kanti arendatakse oma küla inimeste jõul päris kõvasti, kui palju on Juri ja Lauri selles osalenud? Ott võib minu poolest siinkohal kergemalt pääseda oma nooruse ja tõhusa ühiskondliku (külavälise) karjääri pärast. Aga ikkagi oleks teine asi, kui vallavanemaks kandideeriks näiteks ühe aja istunud Ardu külavanem.

Mis on inimese väärtus minu jaoks, kui (valimis)lubadusi tuleb nagu kahurist, küla piirkonna arendamise koosolekul pole aga meest kunagi nähtud? Sellise tüübi väärtus on minu jaoks 0.

Poliitika ja ühiskondlik elu algab oma ukseesisest, kui Sa sealt silmaklappidega autosse jooksed ning seejärel tööle või kuhugi niisama minema paned, pole Sa õige mees oma lähikonna inimesi esindama.

Valla "Eliit" kohtus 2008/2009 hooajal Kõue Rahva Majas küladevahelises mälumängus "Kõue Kood". Soovitan kõigil sellest valimistrallist potentsiaalselt väljalangenutel osaleda juba 2009/2010 turniiril, demonstreerides oma ajukapasiteeti ning korraldada oma kodukülas külavanema valmised - ehk saab järgmisteks valmisteks tõsisemaid kandidaate võimuahnete tühikargajate asemel.

6 kommentaari:

Eleri ütles ...

Ma ei imestaks Juhan, kui Sa oled üks Õisi voldiku autoritest! Väga "objektiivene" ! Enne Sind ma ei teadnud ühtegi inimest, kes Õisi jätkamist pooldaks.

ottvaldma ütles ...

Ma oponeeriks paljudele su väidetele.
"Vali inimene, kes on ühiskondlikult aktiivne, kes on aidanud tegudes kaasa kodukandi arengule."
Millist kanti Andres Õis esindab?Kose- Uuemõisa? Jah, ma olen ka olude sunnil hetkel Kose elanik aga meil on plaanis Kõue valda elama asuda, lähiajal. Ja minu maksud laekuvad ikkagi Kõue valda.

Selle aasta Habaja jaanitule jaoks vald raha ei andnud ja see korraldati läbi korjanduse kogutud rahaga, millest suurema osa andis Juri Kovalevski. Samamoodi võid googlist otsida tema kohta infot ja näed, et tal on ühiskondlikku tegevust rohkem kui mõnel külavanemal ja kindlasti rohkem kui praegusel vallavanemal.

Tegelikult see, et valla allasutuste juhid kandideerivad, ei ole eriti eetiline. See näitaks oleks riigitasandil korruptsiooni, väikese valla tasandil kahjuks jah on vähe inimesi ja seda ei saa neile pahaks panna. Siiski ei ole välistatud, et neile on avaldatud survet kandideerimisel osalemast, sest vallavanem on nende otsene ülem ja mitte kandideerimisel võivad tekkida "TÄPE" tagajärjed.

Meie ridades on lisaks Jurile veel palju tublisid inimesi. Tea Kotkas on kaua tegelenud Ardu pensionäridega ja osalenud sotsiaalkomisjoni töös mitmeid aastaid. Ants Salura on paljusid kordi saanud tänukirju oma tegude eest valla jaoks. Mina olen SA Kõue Varahaldus nõukogu esimees, valla eelarve komisjoni ja volikogu liige. Anne Ermel on perearstina üleriigiliselt mitu korda tunnustatud oma töö eest.
Need on vaid mõned näited.

Vallavanem tuleb kolmandast sektorist. Mõte on iseenesest hea, aga see kes bürokraatiat ei tunne pettub selles varsti. See kes tunneb bürokraatiat liiga hästi on stagneerunud. Vallavanem ei tohiks olla järjest üle 2 ametiaja, sest siis kaovad ära uued ideed ja värskus. Pooled nende valimislubadustest on meilt kopeeritud aga erinevalt kirjutatud. Teised ideed on pooleliolevad projektid, mis jätkuksid olenemata vallavanemast.

Üldiselt on nii, et inimestele, kes kandideerivad volikokku, ei tohiks seda pahaks panna. See näitab nende tahet oma koduvalla jaoks midagi head ära teha. Minu seisukohast on kõik inimesed, kes volikokku kandideerivad väga tublid ja eeskujuks teistele elanikele.

Võimuahned tühikargajad - no see näitab vaid autori teatud taset.

NB! Praeguse vallavanema kohta olen kuulnud Kose Kammerkoori siseringist, et käib seal siis kui valimised tulemas või vaja laulupeole minna - ühiskondlikult aktiivne?! Miks tema Keskerakonna nimekirjaga ei kandideerinud?

Juhan ütles ...

Tänud vastamast ja argumenteerimast Ott, tegi pildi minu ning ilmselt paljude teiste jaoks selgemaks, ei viitsinud ise kandidaate guugeldada.

Postituse kirjutasin nimelt veidi üle vindi, minu kogemuse järgi inimene külatänavalt võib saada asjadest veel hullemalt aru, nii et ei tee paha asju valijatele veel ja veel üle korrata.

Eleri - mina ja Õisi voldiku autor? Sisulises plaanis ei oska ega kujunduslikult ei suuda midagi nii igavat teha, nii et vaataja paranoia.

Kui keegi soovib objektiivsemat Kõue valimisajaveebi lugeda, eks peab selle siis ise looma.

Juhan ütles ...

Vallavanema valimisel paistab olulist rolli mängivat SDE - ilma nende toetuseta, kas on võimalus pukki saada? Keda toetab SDE - MV või SME? (eeldan, et SDE võib VÄGA HEA valimislehe puhul saada 1-2 kohta). Samas, ekstreemsel juhtumil võib värvivahetus vangerdusena käiku minna - milline, pole fantaasiat, et seda prognoosida.

Monika ütles ...

Õhtat!
Mis sest, et ehk vinti keerasid, oli minu jaoks see postitus sümpaatne. Jättes kõikvõimalikud konkreetsed nimed kõrvale - aga loomulikult juhindub inimene hääle andmisel sellest, kas ja mil viisil on see inimene nö mikrotasandil - oma küla asjade ajamisel silma hakanud. Kui ikka koosolekutel üldiste asjade arutamisele ega talgutele pole nägu näidatud, siis teda lihtsalt ei peeta tegijaks ka valla asjade ajamisel. Ja valitaksegi mõni selline, keda tuntakse tegudest. Kui need teod on tehtud kõik kuskil mujal, kodukandist eemal, on see inimene kohalikele tundmatu. See ei välista muidugi, et see inimene otsustab peale edukaid valimisi tõesti siiralt pühenduda koduvalla asjade arendamisele.

Juhan ütles ...

Iga kanditaat/valija näeb asju tõesti vaid oma mätta otsast ja arvab, et kõik teavad väga hästi, mida tema vaikimisi teab. Seega on tõesti parem, kui öeldakse välja ning võimalusel kummutatakse (väär)arusaamu. Paraku kõik need (valla elanikud-200) inimest, kes netti ei kasuta, teevadki valiku mulje-tutvuste-poliitreklaami järgi.