09.06.11

Oldest wooden manorhouse in Kau district for sale

With a bargain price tag of €200000 there is no question of to buy or not to buy the main building of Ojasoo manor. The question is can you make it before anyone else does?Check the bid here.

And additional independent study here.

Following text is a copy-paste from Estonian national heritage agency.VANA-HARMI mõis /Ojasu~ (Alt-Harm). Rüütlimõis.
Kõue k/n, Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis omab lakatube hoone otstel ning väikseid juurdeehitusi otsaf'assaadidele hoone pikiteljel. Viimased on põhikorpusest poole kitsamad ja madalamad, kuigi sokkel on neil ühekõrgune. Põhikarpust katab seintest kuni 2 korda kõrgem poolkelpkatus, juurdeehitusi aga madalad viilkatused. Uks (parempoolne) juurdeehitustest 1 mu tatud 196o. a. alguses. Räästakarniis on kitsas ning lihtne, tuulekastilaadne, kusjuures osa räästaist omab lihtsa väljasaetud ehispitsi. Hoone seinte algne vooderdus oli lai püstlaud mis veel XIX saj. alguskümnel asendati horisontaallaudistusega räästast kuni akende alaservani, kus kulgeb kitsas vahekarniis ning selle all kuni soklini on püstlaudistusega vooder. Hoone seinapillnad on liigendatud kõigis fassaadides liseenidelaadsete puittulpadega, mis eenduvad seinapinnast märgatavalt. Esifassaadis on taolised tulbad iga akna vahel ja hoone nurkadel. Sama on hoone otsafassaadides. Tagafassaadis aknad ei paikne ühtlaste
vahedega, nagu esifassaadis, vaid on grupeeritud: keskteljel on tulpadega ääristatud uks, temast kahele poole jääb 3 aknaga seinapind, kusjuures aknad moodustavad rühma. Laiema vahe
järel laiknevad üks aken kummalgi hoone otsal. Viimased on ääristatud taas puittulpadega. Aknad on suured, 6-ruudulised, ääristatud profiiliga piirdelaudadega ning ülal kaetud eenduva
ehiskarniisiga. Tiibhoonete aknad omavad sama kujunduse, kuid 01 väiksemad. Hoone keskteljal on mõlemis fassaadis uksed, millede ees asusid ka hilisema päritoluga verandad. Neist on säilunud
veranda esifassaadis. See on kõrgel soklil asuv kinnine klaasitud ehitus, ühe poolse kaldega lameda katusega. Veranda suured aknad omavad keeruka tiheda ruudustiku, kus on kuusnurki, ringe
ja ovaale, ruute jt. kujundeid. Kõrgelt soklilt laskub kivitrepp on ääristatud astmelise kiviäärisega. Tagafassaadil oli algselt analoogne veranda. Peahoone siseruumides on säilunud mantelkorsten. Samuti on säilunud üks suurem barokkahi. See on laotud väikestest tumeda glasuuriga pottidest ning tema nur gad on kujundatud kolmveerandsammastega. Hoonet võib lugeda XVIII saj. II poole keskpaiga ehituseks, millele XIX saj. II poole lõpus ehitatud tiibhooned ning tõenäoliselt XX saj. alguses eklektilises laadis verandad. Hoonet kasutatakse korteritena, ta on rahuldavas seisundis.

Kommentaare ei ole: