04.10.11

Rendi omale abihoone mõisapargis

Harmi kooli katastriüksuse osa kasutamise ideekonkursi väljakuulutamine Prindi
Kõue Vallavalitsus kuulutas välja Harmi kooli kõrvalhoonete selle aluse maa kasutamise ideekonkursi.
Ideekonkursiga tulemusel renditakse välja osa Harmi kooli katastriüksusest (36301:001:0280). Nimetatud katastriüksuse osal asuvad abihoone (ehr kood 116041280), ladu (ehr kood 116041281), kuur (ehr kood 116041282), staadion (ehr kood 220276477), puurkaev (ehr kood 220412733) ja kanalisatsiooni kogumismahutid (ehr kood 220412734), nähtav lisas 3.


Konkursil osalemiseks peab esitama ideekavandi, mis sisaldab lühiülevaadet ideest, lihtkirjalikust kinnitustest ja tagatisraha maksmist tõendavast dokumendist:  
 1. missioon;
 2. ülesanded eesmärgi täitmiseks;
 3. sihtgrupid;
 4. teenuse osutamise kohad;
 5. partnerid;
 6. idee uudsus / erilisus;
 7. taust;
 8. tegevuse alustamist takistavad tegurid/esimesed sammud, mis oleks vaja teha (materiaalsed ja mitte-materiaalsed);
 9. investeeringud lisaväärtuse loomiseks;
 10. esmased käibevahendid;
 11. riskid ja nende maandamine;
 12. idee elluviimiseks vajalik personal ajaliselt 3 aasta perspektiivis;               
 13. sisseostetavad teenused;
 14. kulude prognoos;
 15. investeeringute ajakava;
 16. kinnitus, et pakkuja realiseerib oma idee pärast ideekonkursi võitmist. Juhul, kui pakkuja loobub idee realiseerimisest, ei tagastata talle tagatisraha 1000 €;
 17. kinnitus, et nõustub renditingimustega (rendilepingu tingimused on käesoleva korralduse lisa nr 1);
 18.  tagatisraha maksmist tõendav dokument. 

vaata pikemalt siit.

No kes võiks sellisele asjale õla alla panna? Samas, koht on ilus. Väike mõisapark vastu Kuivajõge.Kommentaare ei ole: