29.08.09

Korteni maja - üks vanimaid puithooneid Eestis (lammutatud)?

Väike vestlus Valdoga Korteni maja teemadel, ole kohal 5. septembril Sae külas, kus toimub mälestuskivi panek!


Korteni maja Rootsi keeli korten-umbes valvama, olevat püstitatud Rootsi riigi poolt teede kontrolliks

yks hypotees mida tasub kontrollida

Angerja kandis olevat analoogne korteni maja olnud
voose tee ja trt maantee trass enamvähem ristub Korteni maja juures, kus mantelkorstna juures käisime
olevat pataljon sees istunud seal ja kontrollind liiklust
ühtib ka legendiga, et seal rootsi sõjavägi korteris olnud

Valdo: tere
ju siis
sest mina eeldan teedevõrgu järgi, et sild on senini samas kohas
ja peale silda Voose pool keeras paremale ära, millist looget pole enam alles
Sinu oletus on äärmiselt loogiline
kust see inff pärineb?

me: vanad mehed mõtlesid välja

me: kose koduloolased
tulevad 18 kohale

Valdo: ju on...

me: 5. sept korteni maja mälestuskivi paigaldus

Valdo: ega ükski hüpotees pole kunagi tõene ja ükski tõde absoluutne
mina esitan oma versiooni

me: just

Valdo: sellest on pagana kahju, kui üks rootsiaegne puithoone säilis 1960ndateni ja siis maha lõhuti :(

Valdo: mul ei ole keeleajaloo inimest kõrval
ma ei tea, kas korten võis tähendada tollases rootsi keeles valvet või vahti
praegu on igatahes see tähendus moondunud
vakt, bevakning, värn öeldakse selle kohta praeguses rootsi keeles

Valdo: kort on kaart või foto kaasaja rootsi keeles
korten on sama asi mitmuses, nii palju ma grammatikat tean ;)

Valdo: aga ma püüan veel asja uurida, 18ndani aega on
ma pole keeleteadlane

Valdo: miks ei ole korteni maja pärandkultuuri nimekirjas?

me: kahe silma vahele jäänud?
Valdo: vaatasin just, pärandkaardil seda pole

12:32 PM aga muide... kort... ja kaardivägi... äkki on seotud?
peab uurima
keel on kummaline asi, ajas muutuv
ja kort ning ingliskeelne guard
indoeuroopa sõnatüved on paljud sarnased
saksa keeles on ka sõna garde olemas täitsa

kuigi viimased sajandid on valvet nimetatud rohkem sõnaga wache (wachhaus, wächter)

me: 1689 ehitatud, siis vast võis vahimaja kutsuda mõne rootsi murraku järgi, maja talbkatusega

Valdo: kust aastaarv?
muide, prantsuse keeles tähendab "garde" valvama
ma ei tea peast, kuidas sama asi alamsaksa keeles on
tean, et kuni Põhjasõjani rääkis siinne ülemkiht ülemsaksa asemel alamsaksat

Valdo: ka alamsaksas on garde sõna olemas

me: daatum pärit Mari Aljas Kose KHK tekkimine ja areng 19.saj.

juhendaja Lembit Andresen

viide omakorda G.Bergert

Triigi kunagine juhataja

Kommentaare ei ole: