14.12.09

Kui päikeseline on Sinu valla volikogu?

Avaldan üle kuu aja vana kirja Kodukandi meililistist (üks esimestest, milles on minu jaoks point). Võibolla seletab see kiri nüüdseks juba ära leierdatud ning sära kaotanud Obama-effekti ehk kui volikogus esindab inimesi juba väiksema kogukonna eest seinud inimene versus segaste motiividega poliitik või ego- ehk võimumaniakk. Teisest küljest tuleks külavanematel ja seltsijuhtidel olla apoliitiline. Kui päikeseline on Sinu valla volikogu?

Head külade eestvedajad!

Väike kommentaar ka minu poolt,

olin üks initsiaator, kes ärgitas koguma infot volikogudesse valitud külaliikumise eestvedajate kohta.

Minu arvates on väga oluline ja tähelepanuväärne, et külade eestvedajad, olgu külavanemad või seltside eestvedajad, tahavad, suudavad ja julgevad kandideerida volikogudesse. Võtmaks vastutust ja osaleda otsustamises.

Kui tegime Mai Kolnes’iga projekti külaliigutajate ja valla juhtide ning volikogude koostööst, selgus väga põnev tendents. Nendes valdades, kus külade eestvedajaid oli volikogudes vähemalt pool kõikidest volikogu liikmetest, oli olukord tunduvalt päikselisem. Valla eelarved olid sama pingelised, kuid valla juhid ja volikogu liikmed, kellega intervjuusid tegime, pidasid endastmõistetavaks külaliikumiste aktiivset toetamist, projektide kaasfinantseerimist jne. Kui volikogudes olid üksikud külaliikumise eestvedajad, siis sellist positiivset trendi välja ei tulnud.

Tegime intervjuude põhjal järelduse, et volikogudes, kus külaliikumise eestvedajad, meie head sädeinimesed, on enamuses, suudavad nad mõjutada õhkkonda volikogudes. Volikogudel tekib parem pilt külade vajadustest, ootustest ja külade suutlikkusest ise asju ära teha. Ehk teiste sõnadega, kui sädeinimesed on volikogudes tugeva osalusega, suudavad nad volikogu pöörata tugevasti „külade usku“. Ehk siis MOTT („mida oligi tarvis tõestada“). Ärge võtke seda seost absoluutsena, kuskil võib olla valdasid, kus sädeinimesed on ülekaalus, aga ikka asjad ei edene nii nagu vaja. Tegemist on tendentsiga, tõenäosusega, et sädeinimesed suudavad üldjuhul muuta õhkkonda volikogudes.

Lisan ka lingi nende intervjuude kokkuvõtete kohta. See on Kodukandi kodulehel üleval.

http://www.kodukant.ee/files/3767e1211f8b696e6766c965ade49afc.pdf

Minu poolt tugev käepigistus nendele külade sädeinimestele, kes volikogudesse valiti ja keda inimesed usaldavad. Ega see kerge ei ole, MASU ajal otsuseid teha. Aga keegi teine neid otsuseid paremini ei tee kui külade asjatundjad ja sädeinimesed.

Jõudu teile kõikidele

Ivi Proos

Kommentaare ei ole: