26.02.10

Kõue valla hariduselu - kuidas edasi, mis prioriteedid?

Allakirjutajal ei jää muud üle, kui avaldada tänane kirjavahetus kohalike koolide-lasteaedade tuleviku teemadel, kuna ei kohalik leht, valla koduleht, ühegi vallavalitseja-volikogu liikme ajaveeb sellist vähetähtsat teemat, nagu koolide ja lasteaedade tulevik ei kajasta.


Tegelased vestluses:

T - Ardu kooli hoolekogust
J - lapsevanem
O - vallavanem
K - Ardu lasteaia hoolekogust
M - kultuuri-haridus-jm-komisjoni liige
H - kultuuri-haridus-jm-komisjoni juht
S - endine valla allasutuse juht, lapsevanem


T: Annan teada eilsest Ardu Kooli hoolekogu koosoleku otsusest: hoolekogu ei ole nõus lasteaia ja kooli lahutamisega. Nad on rahul senise koostöö, arengute ja tulevikuplaanidega. Juri Kovalevski ei lubanud ka tänaseks kokku kutsuda erakorralist volikogu koosolekut, kuna asjad on igakülgselt läbi arutamata, osapooled kuulamata jne. Seega kukkus kell - 1.märtsiks peab haridusministeeriumile teatama, kui on mingeid muudatusi koolivõrgus.

J: Kes lasteaeda ja kooli lahutada tahab ning kas tahetakse siis kahte lasteaeda kokku panna (kes tahab ja mis huvides)? Kas kasutatakase ära Habaja lasteaia peataolekut? Väga valus on, kui lasteaia kasvatajate-õpetajate motivatsioon langeb, neid sõidutama hakatakse või nad lahkuvad - olen seni arvanud, et vähemalt lasteaiad siin toimivad. Ohtlik lugu, kui lasteaedade jalgealus värisema pannakse, tugev argument valla üldiseks kiireks tühjaksjooksuks.

T: Vastuse Sa peaksid vallavanema kirjast (järgmine lõik) kätte saama, miks üldse arutlus (kusjuures äge arutlus, mis on eriti tore nähtus!) tekkis. Jõuame jälle sinna kohta, et vallas on täiesti umbne infosulg, millest tulenevalt ka palju vääriti mõistmisi ja "rahvaluulet". Kui ükskord selle õnnetu vallalehe mõistlikult käima saaks... aga paistab lõputu teema olevat.

O: Eelmise nädala lõpus esitas Habaja lasteaia juhataja lahkumisavalduse. Sellest tulenevalt peaksime me kas hakkama otsima uut inimest või püüdma leida inimest juba olemasolevate seast. Seoses valla rahalise seisu ja lasteaia juhataja töö iseloomuga ei pea me mõistlikuks hakata otsima uut inimest.
On kerkinud kaks ettepanekut:
1. Liita kaks lasteaeda
2. Liita Habaja lasteaed ja Harmi kool.

Esimese poolt räägib asjaolu, et lasteaia juhataja tuleb teisest majast ja on laste kasvatamisega hästi kursis. Miinuseks, et selleks on vaja lahutada Ardu Kool jälle lasteaiaks ja põhikooliks, et siis kaks lasteaeda liita ja kaks lasteaeda asuvad üksteisest suhteliselt kaugel.

Teise poolt räägib asjaolu, et tekib uus asutus ja valla teine keskus saab tervikliku haridusasutuse. Miinuseks, et juhataja pole varem kokku puutunud laste alusharidusega.

Miks selle asjaga kiire on? Vastavalt seadusele tuleb sellistest koolivõrgu muutustest, mis puudutab koole, Haridus ja Teadusministeeriumile teada anda vähemalt 6 kuud enne uue kooliaasta algust ehk 1ks märtsiks. Seetõttu peaks volikogu tegema vastava otsuse veel selle nädala jooksul. Küsimus on suunatud arutlemisele, aga mõlema ettepaneku puhul on vaja volikogu otsust.


K: Jah, meie hoolekogu otsustas eile tõesti üksmeelselt, et seni väga hästi toimivat lasteaed-põhikooli lahutama ei hakka, ning samas aitame Habaja lasteaia tööd korraldada nii palju, kui saame ja kui palju meie abi vajatakse.

Vallavanem, kelle kutsusime koosolekule oma seisukohta põhjendama nimetas neli põhjust, miks peaks liitma Ardu ja Habaja lasteaiad:
1. rahaline põhjus - poleks vaja kahele juhatajale palka maksta
[Vastu: Ardu lasteaia juhatajal on niigi tööd palju ja palka piinlikult vähe, ja nagunii on kohale ka kedagi vaja]
2. kui ühislasteaeda hakkaks juhatama Tiina Suvi, siis võidaks Habaja lasteaed kogenud juhataja. (Tiina oli põhimõtteliselt nõus, kui keegi teine ühinemise mõttele vastu pole)
[Vastu: Liikumine kahe lasteaia vahel oleks üsna keeruline]
3. Habaja lapsed saaksid lihtsama vaevaga Ardus ujumas käia - jutt oli jälle mingitest ühisarvetest vms.
[Vastu: Kuna majad on erinevad, peaksid eelarved nagunii lahus olema]
4. Ühislasteaed aitaks vähendada Habaja ja Ardu vahelist rivaliteeti.
[Vastu: vastu tahtmist liitmine ei vähenda mingit rivaliteeti]

Küsimusele, millised oleksid pooltargumendid seni täiesti hästi toimiva Ardu põhikool-lasteaia lahutamiseks vastas vallavanem: "Mina ei ole näinud seda sünergiat Ardu kooli ja lasteaia vahel".
Nii lapsevanemad kui lasteaia ja kooli personal väitsid vastupidist ja ühiselt leiti, et see kas vallavanem tunnetab mingit sünergiat või mitte, pole nii oluline, kui et seda tajuvad asutustega otseselt seotud inimesed.

Rohkem argumente vallavanemal polnud.

Ardu kooli hoolekogu põhjendas veel mitme argumendiga, miks lasteaia ja põhikooli lahutamine oleks halb mõte. (Kuna teemaks on praegu kaks lasteaeda, siis ma siin pikemalt ei peatu, kui huvi on, võib küsida).

Pakkusime välja ka, et kui üldse kedagi liita, siis pigem võiksid liituda Habaja lasteaed ja Harmi kool (Ardu koolil ju positiivne kogemus olemas), samas leidsime siiski, et põhiline sõnaõigus peaks siiski jääma Habaja lasteaiale ning et Ardu koolil pole kuigi palju kaasa rääkida kahe teise asutuse liitmisel, meie saame vajadusel ainult nõu ja jõuga aidata.

Niiet, kui vallavanem meie argumentidest aru sai ja talle kohale jõudis, et Ardu kool ei soovi mitte mingil juhul killustuma hakata, siis ehk seda lahutamist ei tule, mis tähendab, et ei tule ka kahe lasteaia liitmist. (Ma igatahes väga loodan, et nii läheb). Seega tuleks minu meelest põhitähelepanu suunata nüüd Habaja lasteaiale, ja jälgida, et neile vastu nende enda tahtmist keegi peale ei astuks.

Eile oli ka Habaja lasteaias hoolekogu koosolek. Kena oleks teada, mis seal räägiti/otsustati.

Hea uudist on muidugi tõesti see, et otsustamisega ei ole enam nii kiire, et peab tänasega välja mõtlema, mida teha, seega uuest õppeaastast ei saa seaduse järgi veel olulisi struktuurimuudatusi tulla.


M: Miski suht segane värk jah. Kes mis positsioonil on, on minu jaoks ka täiesti segane. Esialgu sain aru, et algatus Ardu kooli ja lasteaia lahutamiseks tuli nimetatud asutuselt endalt!!! Volikogu olevat siiski teisiti otsustanud. Volikogu protokollis on tsiteeritud vaid Nellikat, kes ütles, et tegu on sisuliselt kahe eraldi asutusega, kaks eraldi asjaajamist, mis pidavat kohmakas olema. Kõik teised, keda seal tsiteeritakse - Kovalevski, Kotkas, Õis on pigem imestunud, et miks niimoodi rabistada.

Küsimus, mida teha Habaja lasteaiaga, liita Harmiga või liita Ardu lasteaiaga, lahutades selleks kooli ja lasteaia, saadeti ka kultuurikomisjoni listi. Ei maksa rabistada, vaja on kaalutleda hoolikalt kõigi stsenaariumide plussid-miinused, nii arvulised kui emotsionaalsed, selle otsusega võib ju kaasneda ka inimeste koondamine. Mina rõhutasin veel seda, et alles me kooskõlastasime Habaja lasteaia arengukava. Tegelikult on ju personali, sh juhatajat vaja ju selleks, et arengukava ellu viia. Ega siis arengukava inimesega seotud pole, et inimene lahkub ja siis on arengukava kehtetu? Kõue vallas vist nii on :(

Mina koukisin ka miskid seadusepügalad välja. Seadusandja on lähtunud ikkagi sellest, et inimene, kes juhib lasteaeda, peaks olema mh eelpedagoogika (või mis see sõna oligi) alase kõrgharidusega, ning kes juhib kooli, pedag.kõrgharidusega. Selle nõude ees ei peaks me ka silmi kinni panema.

Mõned inimesed olid ikka saatnud privaatsed kirjad kultuuri-haridus-jm-komisjoni juhile. Laekunud arvamuste pinnalt kujundati komisjoni seisukoht, mis põhimõtteliselt ühines Ardu personali arvamusega.

Üks mõistlik ettepanek komisjoni juhilt:

H: "võib-olla peaksime algatama inimeste kokkukutsumise ka haridusküsimuste aruteluks ja olukorra selgitamiseks. Mis vormis ja kuidas kokkusaamine korraldada ja kes peaks selle läbi
viima, et arutelu ja analüüsi tulemusena mõistlike otsusteni jõuda? Millised oleksidkokkusaamisele eelnevad tegevused (uuring, küsitlus, kulude prognoos ja analüüs jms)? Ühelt poolt on see vajalik omavalitsejatele otsuste langetamiseks, aga eluliselt oluline on tulevikku teada Kõue vallas elavatel-töötavatel inimestel ja neil, kes plaanivad siia elama asuda."


S: Oh sa juttas, kus Kõue vallas on ikka jutuainet. Kõik kordub nagu aasta tagasi, kui mina esitasin lahkumisavalduse , siis hakkas täpselt sama teema pihta.

Mina ei saa aru sellest, miks alati raha teemal rääkides pannakse kannatama lapsed. Ise tahame kogu aeg rahvast juurde oma valda. Aga kui oma inimesedki siit minema "ajame", siis keda me siia ootame?

Tundub, et siia "jututuppa" on sattunud inimesed, kes on tõesti südamega asja kallal. Samas, ega me keegi nii lollid ka ei ole, et ei saa aru, mida tähendavad mõisted kulu ja tulu ja ainult emotsioonidest oma otsuseid/ettepanekuid/mõtteavaldusi ei tee.
Ja nagu M on juba maininud, ootame siiani (juba aasta) analüüse, mida lõpuks ka komisjoni juht välja ütles. Äkki nüüd hakkavad asjad liikuma mõistlikult (loe põhjendatult).Milline on Sinu arvamus ja kuidas lahendada tekkinud probleemi nii, et tulevikus elaks Kõue vallas veel keegi?

11 kommentaari:

Juhan ütles ...

Jätsin an. komm. ühe sõna välja:Anonüümne ütles...

Jauramine selle kuramuse kahe Lasteaia vahel ja koolide vahel on muutunud juba idiootseks.

Raha on probleem ja raha on probleem- Kui inimene pole kokku puutunud varem alusharidusega, siis ta

ikkagi ei saa juhtida ühtset asutust.

Siin järjest valavad kõik ÕLI TULLE. Probleemi oleks saanud ka vaikselt lahendada, aga ei kõik

peavad hakkama selle kallal võtma.

Kes on kibestunud, vihane, see on see kõige suurem õli tulle valaja muidu.

Tõstatame probleeme ja süüdistame ka teisi. Ega ma ka sellest asjast pole välja jäänud, aga see

selleks.

Mina jään enda arvamuse juurde, et tuleks korraldada see Haridusfoorum- mitte et seal on

mingisugused onu/tädi seal leietavad mingist teemast- Kuidas seda teha ja kuidas teist teha. Seda

loengut on kuulnud ma usun kõik kes on seotud hariduse v selle poolega.

Anonüümne ütles ...

Anonüümne nr 2
Minu arvates ei tohiks arukad inimesed iga küsimuse/lause/arvamuse peale kosta pidevalt ja pidevalt: raha ei ole. See mõjub kuulajatele psühholoogiliselt laastavalt ning ega see ka ütleja plusspoolele punkte juurde ei anna.

Olen selle poolt, et kui üldse on vaja asutusi liita, siis tuleks liita Habaja Lasteaed ja Harmi Põhikool. Kardan, et juba pikka aega kuulda olnud jutud Harmi kooli sulgemisest või reorganiseerimisest on pannud mitmedki kogukonna liikmed oma mõtetes "kohvreid pakkima". Kas niimoodi hoitakse oma rahvast? Kas niimoodi loodetakse valda inimesi juurde meelitada?
Kui kaks kogukonna asutust liita üheks tervikuks, annaks see kogukonnale natukenegi kindlustunnet, et 1. jaanuaril 2011 ei hakata sama teemaga otsast peale.

Asutuse juht saab iga kell ennast vastaval alal täiendada, oleme ju elukestva õppe alal Euroopa riikide seas nö "eesliinil".
Arvan, et see, kuidas inimene saab oma ametis Hakkama, sõltub ikka suuresti inimesest, mitte diplomist.
Ütlen seda sellepärast, et saan alushariduse alase diplomiga suurepäraselt hakkama muul ametikohal.

Soovin otsustavatele jõududele kainet mõistust otsuste tegemisel, kuid samas oskust näha ka lihtinimest ning tema/tema pere/tuleviku vajadusi.
Tuletagu otsustajad meelde üht laulu, kus kuningas nuttis, sest tema maal polnud..... Kas me sellist valda tahaksime?

Anonüümne ütles ...

Kas Sa, Juhan, ei ole mõelnud hakata välja andma alternatiivset Kõue valla ajalehte?
Pregune leht on selline, mis sirvitakse läbi ja visatakse kõrvale. Kui Sa mäletad, siis oli üks Harju Elu, mida aeti taga tikutulega. Ja seda vaid ühe nupukese pärast. Järelikult huvitas.
Kõue Külade Seltsi ajaveebis oli Sinu postitus haridusasutuste teemal. Kummalisel kombel ei ühtegi kommentaari. Samas, Sinu ajaveebi samateemalisele postitusele reageeritakse.
Alansi-Kirivalla ajaveeb on äärmiselt huvitav, kuid enamasti on pühendunud omakandi inimestele ja tegudele tehes seda tänuväärselt hästi. See ju ka antud ajaveebi püha ülesanne. Habaja Külade Seltsi ajaveeb enamasti vaikib....
Kui saaksid koostööd teha ka noore ajakirjaniku Kadriga, siis usun, et uus ajaleht leiaks sooja vastuvõtu.
Igal memmel-taadil ei ole internetiühendust, pole arvutit ennastki, et Sinu ajaveebi lugeda. Paljud eelistaksid paberlehte. Mõtle selle ettepaneku peale. Äkki on võimalik kuskilt ka mingit projektiraha välja kaubelda?
Edu ja teravat sulge koduvalla eluolu ja murede-rõõmude kajastamisel!

Juhan ütles ...

Minumeelest ei tohiks samuti prioriteediks olla kulude kokkuhoid - võimekal valitsusel on seda vaja vaikimisi teha ning oli teada, mis toimub vallas-riigis-maailmas. Aga see, kuidas (kas?) seda praegu tehakse (ei tea ju, sest palju on kuulujuttude tase) on perspektiivitu - haridusasutuste kulude kärped või üldse sulgemine suretab elu ja maksuraha vallast välja. Kui panna kinni Harmi kool, tuleb ilmselt peagi sama Arduga teha, kuna sissetulekud ja elanikud vallas sellest vaid vähenevad. Et täiendavalt kulusid kokku hoida, võiks kraavi äärde panna kõik pensiod, töötud, puudega, jne., miks mitte kuuse alla ka lapsed jne. Aga seegi ei ole minu idee.

Vallavanema kõnes selgus, et Kõue kuulutaja trükikulusid kärbiti aastas 20000-30000, sisulisest poolest polnud aga juttu? Aga ilmselt pole vajagi?

Alternatiivne ajaleht? Kui viimane ano. ajaks projektirahad välja, võiks tegema hakata küll. Oma vahenditest ja tahtest niipalju trükkida ei jõua, kuigi oleks neid vanemaid inimesi küll, kelle juurde jõuda. Ajaleht on samas ka ühepoolne, ilma tagasisideta ja vähemoperatiivsem. Antud mammut-case kasvaski ainult sellepärast, et kui poleks Ardu hoolekogud operatiivselt töötanud, oleks paari päevaga võidud koolid-lasteaiad liita-lahutada kellegi suva või millegi kokkuhoiu järgi. Kas aga terve mõistuse põhjal?

Kohalikke trükiseid aga annan välja küll ja mitte päevakajalisi vaid ajaloolisi-igavikulisi, rohkete illustratsioonidega. Külaraamatud on ilmunud Kõue ja Pala kohta, üks üldisem ajaloo- ja Harmi mõisavihik. Veel üht-teist, 14. märtsil tutvustan Kõuel suvel ilmuva Kadja vihiku kavandit.

vaata: soomets.wordpress.com

Monika ütles ...

Lihtne on kritiseerida, lihtne on ka targutada, raskem ise tegutseda... Usun, et kultuuri-hariduskomisjon arutab ühiselt, kuidas oleks kõige tõhusam läbikaalutud lahenduseni jõuda. Mingid mõtted on loodetavasti kõigil juba peas, mingid mõtted tulevad, kui lõpuks saab näha arvandmeid sisaldavaid pabereid. Murelikuks tegi vallavanema kõnest välja tulnud inf, et Kõue valla suurim tööandja on Kõue vallavalitsus (koos allasutustega) oma 77 töötajaga... Ja meil on 754 vallas registreeritud tööl käivat inimest?

Kõige olulisem on sõnastada eesmärgid seoses hariduseluga, siis saab edasi minna juba sellega, kas, kuidas, mis viisil neid eesmärke ellu viia. Eile kuulsin Vikerraadiost mingit saadet lugemisaastast, kus küsitleti ka lapsi. Üks küsimus oli, palju nad veedavad aega arvutis. Paljud vastasid, et nad käivad mitmetes ringides ning seetõttu ei ole eriti aega arvutis olla. Mida teevad Harmi piirkonna lapsed? Ringe siin praktiliselt ei ole. Kord nädalas toimuv lastekoor või spordiring on muidugi tore, aga suurtes asulates suurema hulga lastega on võimalik pidada süvaringe, kus treeningud/harjutamised/kohtumised on 2-3 korda nädalas. Meie kandi lapsed, eriti need, kes elavad kortermajades, kus kodutöid märksa vähem, on lihtsalt arvutis või hängivad niisama sõpradega. Noortekeskust kahjuks suvest enam siin kandis ei ole ega (vähemalt sel aastal) tule ka. Vallal ei ole raha, et maksta omaosalust Habaja skeitpargi projektile, mis sai PRIA heakskiidu. Ma ei kujuta ette, kui paljudes peredes on keegi täiskasvanu (vanem või vanavanem) kodune ja kui paljudes peredes käivad vanemad linnas tööl ja jõuavad hilja. Vaadata tuleks valla rolli laiemalt, mitte ainult lasteaedu-koole, vaid ka koolivälist tegevust.

Huvitav, et kogu selles diskussioonis, mis juba rohkem kui aasta üleval, ei ole Harmi hoolekogu jõuliselt sõna võtnud. Mida arvavad lapsevanemad, milliseid lahendusi nemad näevad? Ei mäleta, et hoolekogu esindaja oleks ilmunud ka 1.mai mõttetalgule Harmi tuleviku teemal.

Monika ütles ...

Sinu SWOT-s oli väga õigesti välja toodud ka Tallinn-Tartu 4-realise tee mõjud. Kose-Ristini tuleb see tee juba käegakatsutavas tulevikus. Masu ei kesta ka igavesti, mida muudab see tee Kõue valla jaoks?

"Aruvalla-Kose teelõigu ehitushankel on sõelal neli pakkujat
BNS 12.02.2010

Maanteeamet peab Tallinna-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu ehitushanke raames läbirääkimisi nelja pakkujaga.

"Lepinguni loodame jõuda aprillis. Tegemist on 28-kuulise projekteerimis- ja ehituslepinguga, mis tähendab, et 2012. aasta suvel saab ilmselt sõita Tallinnast Koseni mööda neljarajalist esimese klassi nõuetele vastavat maanteed," rääkis maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu BNS-ile.

ottvaldma ütles ...

Annan ka paar kommentaari.
See hoolekogu otsus oli kolme inimese arvamus, kes kõige rohkem rääkisid - üks endine vallavanem, üks koolijuht ja üks ajakirjanik.
Ja Monikalt tuli õige väide, et Ardu Kooli lahutamise ettepanek tuli Tiiu Lõokese poolt. Lihtsalt volikoguks oli ta millegipärast võtnud juba neutraalse hoiaku - poliitika?
Ja palun, avaldage oma artikleid ka vallalehes, mitte kritiseerige neid kes seda teevad, aga hästi ei oska!

Juhan ütles ...

Avaldaks oma artikleid vallalehes, aga alati kritiseeritakse mind seal, et ma hästi ei oska.

Monika ütles ...

Ott, eeskätt me kritiseerime mitte endist proua maanõunikku, vaid seda, et valla poolt ei ole antud kindlaid juhiseid, mida valla lehes avaldada ja mida mitte. Võib-olla minu kirjutis meie külablogis oli liiga pikk, et see mõte ei tulnud siis välja.

Kordan siis veelkord: vald ei tohiks lubada enda ärksamaid inimesi oma ametlikus infolehes niimoodi sopaga loopida (meenutan, et aasta eest, peale kurikuulsa hundiloo avaldamist, nimetas too persoon Juhanit vargaks, kes oma perele hangib toidu teiste inimeste põldudelt??!!). Mida see vallale annab, kui algatuseks Juhan jt enam valla lehes midagi ei avalda, rääkimata sellest, et ehk jäetakse tulevikus tegemata ka mõni sarnane suurprojekt nagu valla turismiinfokaart? Kes seda ikka teha tahab, kui järgneb põhjalik "läbianalüüsimine" valla lehes. Ja vallaleht on oluline allikas ka ajaloo mõttes. Mida arvavad tulevased ajaloouurijad, kui näiteks blogger peaks hävima ja kõik siin sisalduvad arvamused kaduma.

Rääkimata sellest, et valede faktiväidete avaldamisel + laimu jm solvangute avaldamisel on võimalik vald moraalse kahju hüvitamise eest kohtusse kaevata, nõuda sadu tuhandeid (või kui kõrgeks keegi enda mainet hindab)? Kui ärksamate tasalülitamine ei ole valla jaoks probleem, kas võimalikud kohtuasjad siis tõesti ei tee murelikuks?

PS: nõus Juhani viimase kommentaariga. Mina ka olen üritanud KK-s oma nime all kirjutamist vältida alates hundiloole järgnenust. Ma ei ole eriti paksu nahaga inimene, et riskida samasugust asja kogemisega, mida Juhan on pidanud kogema.

Kadri ütles ...

oot-oot, see hoolekogu otsus ei olnud kolme inimese arvamus, kes kõige rohkem rääkisid. võib lugeda hoolekogu protokolli, seal on otsus kirjas ja kui seal on otsus kirjas, siis see ikkagi oli HOOLEKOGU otsus. Mitte keegi ei keelanud ka teistel soovijatel rohkem sõna võtta või vastu rääkida. ja minu mäletamist mööda seda ka tehti.
kõigile hoolekogu liikmetele saadeti protokoll ja ka tagant järgi ei ole keegi otsusele vastu vaielnud.
Kui vallavolikogus midagi otsustatakse, siis kas see on nende inimeste arvamus, kes kõige rohkem sõna võtavad või siiski volikogu otsus?
A ja muide. See ajakirjanik on juhtumisi lapsevanem ja lisaks veel teiste lastevanemate poolt valitud esindama neid hoolekogus, endine vallavanem aga on määratud hoolekogusse valda esindama.
Aga.
Ausalt öeldes oli mul juba enne seda koosolekut (või kui soovite: arvamuste avaldust) küsimus, miks meid üldse kokku kutsutakse, kas sellest ka midagi sõltub.
Paistab, et nüüd sain vastuse - ega mingite suvaliste endiste vallavanemate(loe: valla esindaja Ardu kooli hoolekogus), ühtede ajakirjanike (loe: lastevanemate esindaja Ardu kooli hoolekogus) ega koolijuhtide arvamust ei peagi ju millekski pidama.

Tiiu ütles ...

Ma olen endale tõotanud kogu selle jama juures korduvalt, et olen vait, aga see valeinfo ja külajuttude keerutamine ajab hulluks!
Kordan veelkord, mina ei ole algatanud mingit kooli ja lasteaia lahutamist. Volikogus ütlesin ka, et pole vastu,kui volikogu nii otsustab, aga ei näe ka mõtet lahutamiseks. Rääkige ikka asjadest, mida teate, mitte ärge laske endale kõrva puhuda. Ja - kõige hullem - usute ka veel! Tegelikult tahaks ikka teada, mis plaanid on vallajuhtidel haridusasutuste ARENDAMISEKS, mitte... Kõik, ma olen edaspidi vait, sest see sõnasõda on täiesti mõttetu.