06.05.11

Hof Habbat I1975. aasta seisuga oli Kõue vallas ainukesena muinsuskaitse all Triigi mõisa ansambel. Muinsuskaitseameti revisjon seitsmekümnendatest on nüüdsest võrgus kättesaadav ning selle alusel võeti kaitse alla ka Habaja mõisa hoonestus.Need fotod on 1969. aastast, sel ajal töötas peahoones veel kolhoosikontor, hoone oli normaalses korras.

On möödunud pea nelikümmend aastat ning ansambli need hooned, kus sees ei elata, lagunevad. Võimalik, et viimane talv kahjustas ka peahoone sarikaid.Need hoone osad, kus kandev veel palkosa, on vundamendi pealt 100% mädad, vaja välja vahetada.Suures osas on seda ka tehtud, proteesitud näiteks tuhaplokiga.Või siis tellisega.Vahelaed on osaliselt sisse sadanud, katus laseb mitmest kohast läbi.Hoone all asub suur kelder.Viimati sai remonti teise korruse otsakorter, seinad on siin krohvitud. Kui aga hakata hoonet upitama, et alumisi palke vahetada, võivad ka siin seinad paigast nihkuda.Viimase kümne aasta jooksul on kratitud põrandaludu, ka täiteliiva.Osaliselt on säilinud algseid krohvimatte, tapeete.Ka algupärane seif on alles.

Kui peahoone koheselt konserveerida ja toestada sarikad ja vahelaed, võib siin veel asja saada, sellises mahus puithoone proteesimine, mis jätab alles vaid mõned ebaolulised vaheseinad, on aga üli aeganõudev ja mõtetult kallis. Hoone on rüüstatud, lagastatud ja uksed-aknad lahti. Ümberringi elavad inimesed, kõrvalhoonetest saadaval paistab olevat vaid laudakastell.

Kommentaare ei ole: