07.04.12

Varemetest me ümber ja vallavalitsuse tegemata tööst

Kõue vallavolikogu liige pöördus mu poole järgneva probleemiga: mõne aja eest töölt lahkuma sunnitud valla maanõunik Austvegri Katti asemele on tööle võetud poole kohaga maanõunik, poole kohaga menetleja, ehk vallas on pool ametikohta, mis peaks korrale kutsuma ja menetlusse andma neid peremehi, kellele kuuluvad ümbruskonda visuaalselt risustavad varemed, lagunenud hooned ja muidu ohtlikud ehitised. Külavanema auamet kohustab volikogu liikmeid aitama ja loomulikult tegema tasuta tööd vallaametnike eest, kes loomulikult ei saa, ei jõua või ei taha vallas ringi vaadata ja külavaheteedele minna - ei või ju iial teada, mis võib Ardu alevikust väljaspool juhtuda, näituseks saviliiva teele kinnijäämine, hulkuva koera käest pureda saamine, karu kohtamine (üle-eelmine maanõunik seda kindlasti ei kartnud) või siis ohtliku ehitise inspekteerimise käigus varingu alla jäämine. Seega käisin läbi kesk-valla varemed ja vestlesin peremeestega või nende esindajatega, keda kätte sain. Tulemuseks järgnev gelerii, mida tõenäoliselt tuleb eksponeerida Kõue vallavalitsuses, et ametnikud saaksid tähtsa töö juurest lahkumata näha ja imetleda, mis vallas toimub:Triigi viinavabrik - probleemne vare, mis taheti kaks aastat tagasi kirjutada Kõue Külade Seltsi või Otto von Kotzebue nimelise Triigi külaarendamise seltsi bilanssi. Tänaseks OÜ Kõue mõisa omand. Renoveerimisprojekt käsil, ehitus võetakse ette pärast aitkuivati renoveerimist, mis algab 2013.


Ülesehitatav viinavabrik erineb Muinsuskaitsearhiivi fotost katusekelpade ja kinnimüüritud avatäidete poolest.


Triigi moonakate maja ja sepikoja vare - oli vist kunagi muinsuskaitse all aga mitte enam. Projekteerimine käib, võetakse töösse peale viinavabriku valmimist.


Hoonest on säilinud foto aastast 1972. Pärit samuti MKA fotokogust.


Ja sepikoda sealsamas kõrval.


Triigi laut - moodne kompleks 1954. aastast. Omaniku esindaja sõnul oodatakse peatset katuse kokkukukkumist et eradada eterniidist puit, mida saab kasutada kütteks. Müürid lähevad tõenäoliselt purustajast läbi või otsitakse hoonele uus rakendus ning ehitatakse uus katus. Antud seisust lammutamine on tõesti ohtlik - katusele minna ei saa, võib järele anda.


Mõned varemed, nagu näiteks Triigi rehi ja Kossaste karjamõisa magasiait on niivõrd lagunenud ning võssa kasvanud, et mõjuvad romantilisena - allesjäänud keldriosi ja müürijuppe ei tohiks maatasa teha, pigem tuleks oodata Eesti jõudmist maailma viie rikkama riigi hulka, et otsustada nende ehitiselementide saatus.

Nagu näha kirjeldatud varemetest, võib ametnik kontoris edasi istuda, polegi midagi erilist menetleda. Aga vaatame paari keerulisemat jutumit - nende ehitiste omanikku ei suutnud allakirjutaja tabada:


Harmi mõisa vesiveski - see on häbiplekk kõigepealt vallale endale - Harmi kooli õpilased ootavad selle ees koolibussi. Ehitise omanik tuleks võtta koheselt vastutusele ja lasta tal kõigepealt koristada tekkinud segadus, seejärel takistada hoone edasine lagunemine. Kõige kurioossem on, et veski allesjäänud osas hoiustab üks tüüp (omanik?) oma ford sierrat.


Habaja mõis, üle tee kaks kokkukukkunud katusega hoonet. Vahepeal oli isegi ühe maja najal pakk eterniiti, nüüd on see taas kadunud. Peahoone kuulub rootsi kodakondsusega isikule aga see on rohkem Habaja külaseltsi teema.


Kõige valusam vare vallas on ajalooline Kiisa maanteekõrts - Tallinna poolt tulles on see Kõue valla esimene hoone ja üldse esimene hoone, mis on niimoodi varemeis. See mees tuleks vastutusele võtta ja kohe.

Hea lugeja, kui märkad kusagil veel midagi, mis peaks teistmoodi olema, anne sellest kommentaariumis teada. Aitame vallaametnikku! Tänase administratsiooni kindlaks tulemuseks on, et üle 5/6 kodanikest soovib Kõue valla kadu ja Kosega ühinemist (küsitluse järgi). Age ei olegi midagi teha - pole sotsiaalset kapitali ja valitseb üldine minnalaskev postsovjeetlik mentaliteet.

Kommentaare ei ole: