24.03.09

Kõue Kuulutajast

Johhaidii, hakka mingit Kõue Kuulutaja rubriiki vedama ning juba saadetakse siia asju klattida - aga ma ei imesta, Kuulutajasse ilmselt ei julge keegi eriti kirjutada, või kui seda tehakse, saadakse heal juhul hägune vastus, nagu alljärgnevast kirjast näha või antakse pimeda viha ja kiusliku peatoimetaja poolt lihtsalt tappa:

Eelmises Kõue Kuulutajas kirjutas keegi väga mureliku kirja koeraomanikest, kelle suured kurjad koerad jooksevad ringi ja hirmutavad inimesi. Isegi nimed olid ära nimetatud.
Järgmises Kõue Kuulutajas oli ära toodud määruse tekst - volikogu poolt kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskiri. Olles ise nii kassi- kui ka koerapidaja, lugesin seda huviga, et kas on nüüd uus eeskiri kehtestatud (kehtestamise kuupäeva samas justkui polnud, vähemalt ei hakanud see silma), et sellele on eraldi leheruum pühendatud. Alles hiljem torkas mulle pähe, et see vist on valla vastus eelmises lehes avaldatud murelikule artiklile. Selle asemel, et inimkeeles manitseda koeraomanikke ja panna neile südamele nende kohustusi, juhtida tähelepanu sellele, et ka ilma valla eeskirjata ja lihtsalt võlaõigusseadusest tulenevalt vastutab koeraomanik oma koera poolt tekitatud kahju eest sõltumata sellest, kas inimene oli süüdi või mitte, et kirjeldada, mida inimesed võiks siis ette võtta, kuidas dokumenteerida neid juhtumeid, kellele info edastada ja kuidas vald sekkuda saab (teeb ettekirjutuse, määrab trahvi), selle asemel pandi lehte lihtsalt mingi järjekordne eeskiri?
Lõpuks pärl: eeskirja p 5 kohaselt tohib Kõue vallas kassi pidada ainult toas. "Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil selle territooriumi omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks."
Miks mul on tunne, et selle eeskirja koostajal ei ole mitte kunagi elus kassi olnud? Või mis see vald siis arvab, et kõik aiad tuleks ümbritseda mitmemeetrise ronimiskindla aiaga, võttes igaks juhuks maha ka kõik puud, mille kaudu kass ikkagi üle aia saaks?

2 kommentaari:

Hongmees ütles ...

See on tõepoolest pärl:

"Lõpuks pärl: eeskirja p 5 kohaselt tohib Kõue vallas kassi pidada ainult toas. "Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil selle territooriumi omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks.""

Juhan ütles ...

No samas on see solidaarsus koerte suhtes, kuid mine tea, ehk lähevad kassid aiaga piiratud alal või ketis koerte moodi vihaseks ning kipuvad sealt välja saades inimesi ründama?