14.10.10

Uus rahvusvaheline lennujaam - Paide või Kõue valda?

Kindlasti tuleb aeg, kus praegune Lennart Meri lennujaam jääb liiga linna sisse ning ei saa enam ruumi juurde, et kasvada. Kesk-Eesti Mäo-Paide majanduskonverentsil, 30. septembril, pakkus üks ettekandjaist, et tulevane rahvusvaheline lennujaam peaks asuma Ardu ja Anna vahel. Asukoht turvalise soo ja raba vahel, ligipääsetav uuendatud Tartu maantee kaudu nii Tallinnast kui Paidest ehk lähedam ka mujaltki. Tõhus tugi nii Mäo kui Ardu tööstusparkide ekspordivõimalusteks, välisturistide sattumine otse metsikusse ja väljaarendamata Kesk-Eestisse.

Kus täpsemalt uus lennuväli asuda võiks? Kuna lennujaama mahus soo-raba ülesvõtt ja täitmine oleks väga kulukaks, tuleb välja valida mõni kõrgem küngas - rabasaar, mis tasaseks siluda. Ning ega palju valikuid polegi - Saarnakõrve või Mustla künkad annavad vaid piisava maandumisraja pikkuse välja.Mustla oleks suurem ja sobilikum, paraku on Mustla võimalus uueks lennuväljaks saada läbilõigatud uue Tallinna-Tartu teetrassiga, mis 1/3 rada läbi lõikab:

Nii et jääb üle Saarnakõrve tahvusvaheline lennuväli, maandumisrajaga mõisaase, kabeli (hilisem tuuleveski) koht. Kui just maanteed ümber ei projekteerita.Saarnakõrve mõisa kelder.

3 kommentaari:

Rainer ütles ...

EW ajal oli Paidesse lennujaam planeeritud, praeguse piimakombinaadi lähedale, sinna kuhu praegu Espakki ehitatakse.

valdo praust ütles ...

Kas see Tallinna lennujaama kitsikus nii põletav on? Vaatasin veidi kaarti ning põhimõtteliselt saaks teha teise maandumisraja praegusest lõuna poole, nurgi. Paralleelselt Vaskjala-Ülemiste kanaliga. Sedan'd jah, et Rae raba tuleb selleks paljus kuivendada, aga Lagedi pool asuvate turbaväljade tõttu on seda niiehknaa juba tehtud.

Ka Pariis oli kunagi seitsme soo vahel, milledest pole enam jälgegi alles.

Saarnakõrve on lennujaamaks liig kauge koht. Tallinna üks suuri eeliseid on lennujaama paikemine peaaegu kesklinnas (nagu Vilniuseski), patt oleks seda eelist kaotada.

Juhan ütles ...

Saarnakõrve on lennujaamaks liig kauge koht - kust võtta, kas TLNst, mille lõhestunud kodanikud oma linnapeadki ei soosi või siis igalt poolt mujalt ehk võid avata, Valdo, kuhu lennujaama ma kiiremini saaksin :)

TLN laienemise vastu räägib pigem poola jm. ohtlik veos ehk rappa kukkuda on pehmem, kui linna või joogiveereservuaari.

Vanades Järva Teatajates oli EW ajal palju lennundusuudiseid, tolleaegne lennujaam asus ilmselt juba Nurmsil? Espaki kõrvale ilmselt ei sobi, siis tuleks ka Joodi jm. inimesi ümber asustada.