16.04.11

Hof Kau LIV
1725-1726 a. adramaarevisjoni andmeid

aastal 1726. 4 veebruar

Keisri poolt määratud komisjon kosseisus:

Härra Parun ja asekuberner Löwen

Härra Oberst (polkovnik) von Bielski

Härra Frieisall kameriir

Kose kihelkonna alluvusse koondatud
adramaa revisjoni läbiviimiseks
järgnevates mõisates:

Kõu mõisas, Nutus ja Kossastes,

mis kuuluvad leitnant ja haagikohtunik
Hans Hinrich Strikile kõige juurdekuuluvatega

1. Kubjas Jürgen
2. Kuika Paele Jahn
3. Körbe Jak
4. Pawle Erick
5. Matzi Hans, Nuttu kibjas
6. Seppa Johann

kes on mitmekülgselt kompententsed, vannutatud ja tunnistatud spetsialistidena (eksamineeritud) väärikaiks.

Hinnangud.

1. Rettseppa Jürri hooldada on haige, põdur vanur, kusjuures ka 1/2 temega seottud maast vajab hooldust ja abi.

2. Kuikapallo Jahn on teol kogu nädalast 3 päeva, kahel päeval on juhendaja.

3. Tammitza Pertellil on üks Hansu nimeline sulane, kes kuulub veel Kossaste mõisale, aga tal on töösuhted veel lõpetamata.

NB! Kossaste mõisaga tuleb lõpetamata tegevus korrastada.

(Aksel Orasi tõlge, avaldatud valikuliselt)

Kommentaare ei ole: