18.04.11

Mõned arenguvõimalused

Kaardid Kõue väljapanekust, visioonid kuhugi 2028 kanti, kõikidel juba uus TLN-TRT maantee peal:Lillaga tähistatud trassi teeninduse ja tootmishoonete ala, selle alla võidakse kolmandik Rava põllumaast panna. Kolla-rohe triibuline pere- ja ridaelamute ning puhke- ja virgestusala. Kollane pere- ja ridaelamuteala. Segahoonestus laieneb Ardus ja Kõue külas.Areng traditsiooni järgi, pruun väärtuslik põllumaa, justkui adramaarevisjoni andmed alates Taani hindamisraamatust. Piirkondlikud ja kohalikud keskused ehk muinasküla- või mõisasüdamed.Elamud (kollane), puhkeala (roheline), tootmine (lilla). Tööstusküla Silmsi, suurim elurajoon Äksi-Alansi-Kirivalla, tiheasustusala laienemine Ardus (punane).

Kommentaare ei ole: