15.03.09

Adramaadest, Harmi identiteedist

Mul on plaanis kirjutada üks pikem lugu Harmi teemal, kuid see lükkub edasi aega, mil Kõue kuulutja mulle lõpuks postkasti ilmub.

Kirjasaatjad on mind vahepeal meeles pidanud ning läkitanud kaks teadet:

jau kõue vasall-man
kas oled jõudnud tutvu muinasaja teadus 11-2002 a. keskus-tagamaa-ääreala
Lang kirjuta seal vakuse ja linnusepiirkondadest.Manuse pilt sealt.
kontuur tähendab vasalli maavaldust 13 s. algul ja number kyla suurust liber cansus daniae järgi. Rasvane kontuur veel varasem vasalliüksus:


et siis 19 adramaad e. kõue kündis üits mees 19 päevaga ülesse või 19 meest ühe päevaga.

Teine teade naaberküla (S)Harmi ülesse kyndmise kohta on tulnud
kirjasaatjalt A.Kriisalt - Aegade Algusest 2004:

Viikingiajal võeti kasutusele rauast adraterad. Vanimad leitud teramikud pärinevad konksadrast, kuid tõenäoliselt oli tuntud ka uus künniriist - harkader. See oli konksadrast oluliselt tõhusam ning mitte ainult ei kobestanud mulda, vaid pööras pinnase ümber. Senise ristkünni asemel saadi sama töö tehtud ühesuunalise kündmisega. Vanimad ühesuunalised künnitriibud on avastatud Lõuna-Harjumaalt Harmist, kus on sellist kündi tehtud enne 11. sajandit, mil endisele põllule rajati kivikalme.

Kuigi olin paar aastat tagasi lugenud Kriiska Aegade algust, ei olnud mul see fakt meeles ning Harmi vanem ajalugu jäi mul käsitlemata eelmine aasta Harmi kooli 165. juubeliks koostatud trükisel, millesse ma kaalusin küll paari leiu rekonstruktsiooni arheoloogia publikatsioonidest, millele juhatas mind Aarne Kivistik, kelle käsi on ka tõenäoliselt mängus eelpoolmainitud künnivagude leidmisel.

Aarne Kivistik on legendaarne teadlane, arheoloog - oma leitud trääni käib ta alati rahvale välja, enne arhiivisügavustesse lükkamist, järgnevad leiud on pildistaud Harmis, maikuul 2008, esimesel pildil olevad kujused on veel koos mullaga väljapanekul:

Harmi teemalt on lahatud pikemalt Alansi veebis, põnevaim arutlus toimub teemal, mis oli enne, kas Uus või Vana Harmi (Ojasu)?

Oma panuse antud koha koduloosse olen koondanud Harmi ajaloo vihikusse:

Kommentaare ei ole: