26.11.11

LXXXVI - Ja nagu läbi sõita 600 külakogukonda—võrdluseks karjamaa kangur


Lääne-kreisi maamõõtja Eichenfeldist on säilinud 1873.-1875. aasta maarevisjonide kaare ja eksplikatsioone. Mõisasüdame, Pala- ja Rava küla omad asuvad Tallinna Linnaarhiivi Hagemeistrite fondis, Virla küla ja lahusmaa Pususoo ja Laukeraba Ajalooarhiivis. Kokku on Eichenfeldi kaarte EAAs 24.

Tõlgitud eksplikatsiooide kokkuvõtteid ja seletusi on seni ilmunud Pala ja Rava küla kohta, Aksel Orasi tõlgetel ja tähelepanekutel on meresõitja Kotzebue poeg Rjurik ja maamõõtja Tammeväli kodeerinud esmapilgul tuimadesse kirjeldustesse tähelepanekuid traditsioonilise kombestiku ja pärandi kohta.

Olgu järgnev tõlkelõik tõenduseks maamõõtja Eichenfeldi loomingulisest lähenenmisest:
Nr. 27. Suitso või Pobboli pere koos 3. vastuolulise üksusega.
27.o. Õueala koos hoonestusega hõlmab 240 ruutsülda ja üks maaomandis juurviljaaed 80 ruutsülda.
a. Perele kolm tasandatud ja läände avatud muldset aiaplatsi 11 tolli paksuse huumusrikka mullastikuga saviliiv aluspõhjal.

---------  jätan pika osa kirjeduse vahele ----------
e.3. „Mõttetu maatükk perele Söeru otsa mäel” (Weiken seruotza meggi)—soomullaga, koos kolme väikese kääpa ja põõsastikuga.
e.4. Pere loodesuunaline samblasoo karjamaa seitsme suurepärase saviliiva künkaga—ümbritsetud põõsastikega—uskumuslike palvete esitamiseks.
m. Ja sama kõigutamatu on meelekindlus kui üksikuile sookuuskedele mõjuv tuulekiigutus „Suitso rabba” samblasoos.
i. Ja nagu kivikangur ühe 120. ruutsüllase kaljuriffiga. Ja nagu läbi sõita 600 külakogukonda—võrdluseks karjamaa kangur.

Kommentaare ei ole: