30.04.11

Hof Kau LVIKui tavaliselt on mõisasüdamed üleharitud ja lagestatud, peale mõisapargi puudub koht kus rännata ja loodusega üks olla, leidub Triigil kõrvalisi kohti nii ida- kui läänepool mõisasüdant. Mõisamajanduse ekspansioon läände toimus aktiivselt 19. sajandil. Kõrvalmõisa Oraveski tellisevabriku ja lubjapõletusahju juurde rajati mõisatööliste elamuid, planeeriti tööstust. Oraveski kant Kuivajõel on juba Mellini kaardil märgitud kui Klein Kau ehk Väike Kõu. See võib olla eel-Kõu küla asupaik kui ka veelgi vanem asustus. Muinasuurija Arne Kivistik on leidnud seniteadmata muinasasula Kuivajõel Oraveskist kilomeeter allavoolu (vestluses allakirjutajale eelmisel suvel Uue-Harmi mõisas).Nende kahe oletatava muinasasula vahel on hilisem kolme mõisa piiripunkt - Kau, Habbat ja Neu-Harm. 1873. aasta hof Kau TLA Hagemeistrite fondi kaardil on näha tee (Hoflages-Weg), mis pidi ühendama Triigi mõisa tööstusrajooni Habaja mõisaga, samm Tallinnale lähemal. Tee kulgeb üle Risti mäe, mis võib pärimuse kohaselt olla matmispaik. Kui seni on peetud muinas-Kõue kalmistuks Rava külas olevat surnumäge, siis eelmainitud kahe muinasasula vaheline Risti mägi sobiks kalmistuks ka Kõue külale, just läheduse mõttes. Samas võib olla Risti mäe nimetus tulnud teederistist mäel, ka ristikivide rohkusest (kolme mõisa piirikivid kolme ristiga, lisaks väljamõõdetud Triigi vesiveski koht Hof Müller).Mainitud mõisapiire kirjeldav kaart TLA fondis, Z. Manteuffeli allirjastatud.Triigi mõisa majandustee ühtib kõrgepingeliinide sihiga, on nende hooldusteeks. See mast asub kunagise Röasilla vahelao hoone kividel.Ületame kuivenduskraavi, juba torkab silma esimene suurem kivirahn.Täiesti võimalik, et sellises koguses suuremaid kive oli siinkandis igal pool, aktiivsemalt haritavates kohtades on need väiksemateks tükeldatud või hiljem jossidega kokku lükatud.Võimalik, et osad neist tähistasid majandustee kulgu üle välja.See kivi on müsteerium. Haua- kultus- või piirirahn?Tee viib üle mäe, mil nimi Risti mägi.Triigi mõisa vesiveski koht.Kuivajõgi Oraveski põldude poole.Veel üks kivikülv, see juba tagasi tsivilisatioonis, hof Kau mõisasüdames.

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Igaks juhuks info August von Kozebue kohta, ei tea kahjuks, kas on seotud selle Triigi KOzebuega.

3. mail 2011 on viljaka saksa näitekirjaniku August von Kotzebue (1761-1819) 250. sünniaastapäev, kes asutas muuhulgas Tallinnas/Revalis harrastusteatri. TLÜ saksa filoloogia osakonna korraldatav konverents käsitleb nii Kotzebue loomingut, kui ka kirjanduse, kultuuride ja keelte omavahelisi kontakte selles regioonis.
http://www.saksakevad.ee/
5. mai / 16:00 / avamine, plenaarettekanne / TLÜ aula
6. – 7. mai / 09:00 – 16:00 / ettekanded / TLÜ (ruum S-428)
6. mai / 17:00 / Rahvusraamatukogu naiskoori kontsert / TLÜ aula

Juhan ütles ...

August Kotzebue on Triigi Otto Kotzebue isa, aitäh väärt lingi eest, ise oleks 250. juubeli maha maganud! Homme temaatiline postitus!